اطلاعیه

ترنجستان خانه فرش ایران به مناسبت افتتاح اولین شعبه در استان البرز اقدام به فروش ویژه فرش های ماشینی از برندهای معتبر صنعت فرش و تابلوفرش های نفیس دستبافت نموده است. برای اطلاعات بیشتر به صفحه فروش ویژه سایت مراجعه نمایید. باعث خرسندی ماست تا بتوانیم به تمامی سوالات شما در حوزه فرش پاسخ دهیم پس از تماس با ما درنگ نکنید.

پرفروش های هفته

محصولات پیشنهادی

شرکت کاخ ۱۰۵۰ شانه / ۱۰۵۰ شانه تراکم ۳۱۰۰- ۸رنگ / ۱۰۰۸۱

شرح بیشتر

شرکت کاخ ۱۰۵۰ شانه

شرکت تاپ / ۱۰۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ -۱۰رنگ / معین

شرح بیشتر

شرکت تاپ

شرکت تاپ / ۱۰۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ -۱۰رنگ / نیلوفر

شرح بیشتر

شرکت تاپ

شرکت عظیم زاده / ۱۰۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ -۱۰رنگ / پرهام

شرح بیشتر

شرکت عظیم زاده

خارجی / مرینوس / M24

شرح بیشتر

خارجی

خارجی / مرینوس / M31

شرح بیشتر

خارجی

خارجی / مرینوس / M35

شرح بیشتر

خارجی

خارجی / مرینوس / M36

شرح بیشتر

خارجی

شرکت تاپ / ۱۰۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ -۱۰رنگ / افشان

شرح بیشتر

شرکت تاپ

تابلو فرش های برگزیده

۷۰۱

منظره / ۷۰۱

شرح بیشتر

منظره

۷۰۲

منظره / ۷۰۲

شرح بیشتر

منظره

۷۰۳

منظره / ۷۰۳

شرح بیشتر

منظره

۷۰۸

منظره / ۷۰۸

شرح بیشتر

منظره

۱۱۲

آیه قرآن / ۱۱۲

شرح بیشتر

آیه قرآن

۱۱۳

آیه قرآن / ۱۱۳

شرح بیشتر

آیه قرآن

۱۱۹

آیه قرآن / ۱۱۹

شرح بیشتر

آیه قرآن

۱۲۰

آیه قرآن / ۱۲۰

شرح بیشتر

آیه قرآن

۲۰۳

گل و گلدان / ۲۰۳

شرح بیشتر

گل و گلدان

۲۰۴

گل و گلدان / ۲۰۴

شرح بیشتر

گل و گلدان

۲۰۵

گل و گلدان / ۲۰۵

شرح بیشتر

گل و گلدان

۲۰۶

گل و گلدان / ۲۰۶

شرح بیشتر

گل و گلدان

۳۰۳

چهره / ۳۰۳

شرح بیشتر

چهره

۳۰۵

چهره / ۳۰۵

شرح بیشتر

چهره

۳۰۹

چهره / ۳۰۹

شرح بیشتر

چهره

۳۱۲

چهره / ۳۱۲

شرح بیشتر

چهره