اطلاعیه

ترنجستان خانه فرش ایران به مناسبت افتتاح اولین شعبه در استان البرز اقدام به فروش ویژه فرش های ماشینی از برندهای معتبر صنعت فرش و تابلوفرش های نفیس دستبافت نموده است. برای اطلاعات بیشتر به صفحه فروش ویژه سایت مراجعه نمایید. باعث خرسندی ماست تا بتوانیم به تمامی سوالات شما در حوزه فرش پاسخ دهیم پس از تماس با ما درنگ نکنید.

پرفروش های هفته

محصولات پیشنهادی

شرکت کاخ / ۱۰۵۰ شانه تراکم ۳۱۰۰- ۸رنگ / ۱۰۰۸۱

شرح بیشتر

شرکت کاخ

شرکت آویژه ۱۲۰۰ شانه / ۱۲۰۰شانه تراکم ۳۶۰۰- ۸رنگ / پارسه

شرح بیشتر

شرکت آویژه ۱۲۰۰ شانه

شرکت آویژه ۱۲۰۰ شانه / ۱۲۰۰شانه تراکم ۳۶۰۰- ۸رنگ / یلدا

شرح بیشتر

شرکت آویژه ۱۲۰۰ شانه

شرکت آویژه ۱۲۰۰ شانه / ۱۲۰۰شانه تراکم ۳۶۰۰- ۸رنگ / ماهی

شرح بیشتر

شرکت آویژه ۱۲۰۰ شانه

شرکت تاپ / ۱۰۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ -۱۰رنگ / معین

شرح بیشتر

شرکت تاپ

شرکت تاپ / ۱۰۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ -۱۰رنگ / نیلوفر

شرح بیشتر

شرکت تاپ

شرکت دیبا / ۱۰۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ -۱۰رنگ / گنجینه اورپایی

شرح بیشتر

شرکت دیبا

شرکت عظیم زاده / ۱۰۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ -۱۰رنگ / پرهام

شرح بیشتر

شرکت عظیم زاده

خارجی / مرینوس / M24

شرح بیشتر

خارجی

خارجی / مرینوس / M31

شرح بیشتر

خارجی

تابلو فرش های برگزیده

۷۰۱

منظره / ۷۰۱

شرح بیشتر

منظره

۷۰۲

منظره / ۷۰۲

شرح بیشتر

منظره

۷۰۳

منظره / ۷۰۳

شرح بیشتر

منظره

۷۰۸

منظره / ۷۰۸

شرح بیشتر

منظره

۱۱۲

آیه قرآن / ۱۱۲

شرح بیشتر

آیه قرآن

۱۱۳

آیه قرآن / ۱۱۳

شرح بیشتر

آیه قرآن

۱۱۹

آیه قرآن / ۱۱۹

شرح بیشتر

آیه قرآن

۱۲۰

آیه قرآن / ۱۲۰

شرح بیشتر

آیه قرآن

۲۰۳

گل و گلدان / ۲۰۳

شرح بیشتر

گل و گلدان

۲۰۴

گل و گلدان / ۲۰۴

شرح بیشتر

گل و گلدان

۲۰۵

گل و گلدان / ۲۰۵

شرح بیشتر

گل و گلدان

۲۰۶

گل و گلدان / ۲۰۶

شرح بیشتر

گل و گلدان

۳۰۳

چهره / ۳۰۳

شرح بیشتر

چهره

۳۰۵

چهره / ۳۰۵

شرح بیشتر

چهره

۳۰۹

چهره / ۳۰۹

شرح بیشتر

چهره

۳۱۲

چهره / ۳۱۲

شرح بیشتر

چهره